Dyżurni Prawnicy Kraju: Magdalena Czech, Jagoda Sarzyńska – Podstawową zasadą mediacji jest poufność
D

Mediacja w sprawach gospodarczych.

O jednej z najbardziej popularnych form alternatywnych metod rozwiązywania sporów, mediacji, Magdalena Czech, radca prawny, rozmawia z Jagodą Sarzyńską, radcą Prokuratorii Generalnej RP i mediatorem stałym Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.

Redakcja
Redakcja
FMC27news