Zniesławienie – kiedy możemy o nim mówić? Rozmowa Katarzyny Mazur z adw. Katarzyną Bórawską
Z

Z adwokat Katarzyną Bórawską z Kancelarii B-Legal rozmawiamy o definicji zniesławienia, o tym, czym się różni od hejtu, a także o tym, jakie kroki możemy podjąć, jeśli dotknie nas któraś z tych form agresji.

Zapraszamy do rozmowy z naszym ekspertem

Zniesławienie – granice wolności słowa w Polskim prawie

Co to jest zniesławienie?

Zniesławienie to działanie, które narusza dobre imię osoby, rozpowszechniając o niej nieprawdziwe informacje. W polskim prawie, zniesławienie jest uważane za przestępstwo, gdy dochodzi do publicznego zniesławienia lub pomówienia. Znaczenie tego terminu jest kluczowe, aby zrozumieć, kiedy wolność słowa przekracza granice prawa.

Kiedy mówimy o zniesławieniu?

O zniesławieniu mówimy, gdy rozpowszechniane są fałszywe informacje, które mogą zaszkodzić reputacji danej osoby. Ważne jest, żeby rozróżnić krytykę czy opinie od fałszywych i szkodliwych twierdzeń. Zniesławienie często dotyczy postaci publicznych, ale może tak naprawdę dotknąć każdego.

Przepisy prawne dotyczące zniesławienia

W polskim Kodeksie Karnym, zniesławienie jest opisane w artykule 212. Przewiduje ono kary za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, które mogą poniżyć daną osobę w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu czy rodzaju działalności. Kary za zniesławienie mogą obejmować grzywnę, ograniczenie wolności, a nawet pozbawienie wolności do lat dwóch.

Jak wygląda praktyka?

Przykłady zniesławienia często dotyczą osób publicznych. Jednym z nich może być rozpowszechnianie fałszywych informacji o polityku, co wpływa na jego reputację. Innym przykładem jest publikowanie nieprawdziwych oskarżeń o przestępstwa czy nieetyczne zachowania, które mogą zniszczyć karierę zawodową konkretnej osoby.

Opinie prawników na temat zniesławienia

Prawnicy podkreślają, że zniesławienie to delikatna kwestia, balansująca między wolnością słowa a ochroną reputacji. Zwracają uwagę na konieczność dowodzenia, że informacje były nieprawdziwe i szkodliwe. Podkreślają również, że każdy przypadek zniesławienia wymaga indywidualnej oceny, biorąc pod uwagę kontekst i skutki rozpowszechnianych informacji.

Zniesławienie w polskim prawie jest poważnym przestępstwem, które wymaga świadomości i odpowiedzialności w komunikacji publicznej. Ochrona reputacji i dobra osobiste są istotne, ale równie ważna jest wolność wypowiedzi. Zrozumienie granic tych praw jest kluczowe w unikaniu konsekwencji prawnych związanych ze zniesławieniem.

Po więcej materiałów zapraszamy na:

https://fmc27news.com/prawo/

https://gf24.pl/podatki/

Redakcja
Redakcja
FMC27news