Polska skazana na wywiadowczą klęskę? Dr Wojciech Staniuk, mjr Robert Cheda
P

Ryzyko wojny z Moskwą rośnie, a Polska nie ma wywiadu strategicznego. W czasie pokoju dostarcza władzom kluczowych informacji. Po wybuchu wojny operuje na głębokim zapleczu wroga.

Na podstawie doświadczeń amerykańskich i ukraińskich powołanie nowej struktury wywiadowczej analizuje były oficer AW ppłk dr Wojciech Staniuk.

Z dr. Wojciechem Staniukiem rozmawia mjr Robert Cheda

Po więcej materiałów zapraszamy na:

Redakcja
Redakcja
FMC27news