Pieniądze na innowacje. Michał Gładyś, Paweł Wojciechowski
P

Jak działa alternatywny (pozagiełdowy) rynek kapitałowy w obszarze finansowania technologii? Jaki ma niego wpływ rząd, instytucje rozwoju, banki i firmy ubezpieczeniowe?

Jaka jest rola inwestorów instytucjonalnych, a jaka indywidulanych? Jak angażują się w ten rynek osoby fizyczne?

Gościem prof. Pawła Wojciechowskiego jest Michał Gładyś.

Redakcja
Redakcja
FMC27news