Afera wizowa, czyli „granica za zielone”. Krzysztof Bondaryk, Robert Cheda
A

Dlaczego służby nie potrafią weryfikować imigrantów pod kątem bezpieczeństwa? Kto odpowiada za aferę wizową: wywiad i kontrwywiad czy politycy?

Gościem mjr. Roberta Chedy jest b. szef ABW gen. Krzysztof Bondaryk.

Redakcja
Redakcja
FMC27news