Komendant Główny Policji zapłaci milion złotych? Michał Zadara, Elżbieta Buczek, Jacek Dubois
K

Komendant Główny Policji nie chce wypłacić obiecanego miliona złotych nagrody. Czy prawnikom uda się zmusić go przed sądem do realizacji przyrzeczenia?

Gośćmi mec. Jacka Dubois są reż. Michał Zadara i adw. Elżbieta Buczek.

Po więcej materiałów zapraszamy na:

https://fmc27news.com

https://gf24.pl

Redakcja
Redakcja
FMC27news