Fundacja rodzinna, czyli jak zabezpieczyć majątek firmy. Małgorzata Rejmer, Katarzyna Mazur
F

Z dr n.pr. Małgorzatą Rejmer z Kancelarii Finansowej LEX, prezes zarządu, nestorką, ekspertką w zakresie sukcesji, fundatorką Fundacji Rodzinnej Rejmer rozmawiamy m.in. o bezpieczeństwie majątku w polskich firmach i o tym, czy przedsiębiorcy prowadzą świadomą politykę w tym zakresie.

Redakcja
Redakcja
FMC27news