Świadoma zgoda pacjenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Łukasz Więch, Magdalena Bojko
Ś

Prawo do wyrażenia, przez pacjenta świadomej zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest kluczowym prawem pacjenta, które zapewnia mu autonomię i samodzielność w podejmowaniu decyzji dotyczących swojego leczenia.

Gościem Magdaleny Bojko jest Łukasz Więch.

Redakcja
Redakcja
FMC27news