Rola badań klinicznych w medycynie. Łukasz Więch, Magdalena Bojko
R

Medycyna idzie do przodu, pozwalając na leczenie czy zapobieganie chorobom, które stanowiły ogromny problem dla wcześniejszych pokoleń. Zanim jednak lekarze będą mogli szeroko stosować dany lek, musi on przebyć długą drogę. Rozpoczyna się ona od fazy przedklinicznej, podczas której obiecująca substancja jest testowana na komórkach wyhodowanych w warunkach laboratoryjnych (in vitro), a następnie wykonywane są próby z udziałem zwierząt doświadczalnych. Tę fazę badań według szacunków przechodzi pomyślnie jedynie pięć na pięć tysięcy substancji leczniczych, nad którymi rozpoczyna się prace, a finalnie tylko jedna z tych pięciu trafia do powszechnego użytku.

Żeby ostatecznie potwierdzić skuteczność danej substancji czy terapii w leczeniu danego schorzenia, niezbędne jest przeprowadzenie badań klinicznych.

Redakcja
Redakcja
FMC27news