Zmiana rezydencji podatkowej: kierunek Gruzja. Cezary Zieniuk, Izabela Zawartko, Jarosław Ziobrowski
Z

Czy Gruzja jest atrakcyjnym kierunkiem dla zmiany rezydencji podatkowej? Gośćmi adw. Jarosława Ziobrowskiego są Cezary Zieniuk i Izabela Zawartko z IBCCS TAX.

Redakcja
Redakcja
FMC27news