Koszty łamania unijnego prawa. Prof. Artur Nowak-Far, prof. Paweł Wojciechowski
K

Jakie koszty ponosi każdy obywatel z powodu łamania unijnego prawa? Przed czym unijne prawo nas chroni? Jakie korzyści ekonomiczne mają obywatele z członkostwa państwa w Unii Europejskiej i faktu, że chroni ich prawo Unii Europejskiej? Co się dzieje, gdy dochodzi do kolizji prawa krajowego i unijnego?

Gościem prof. Pawła Wojciechowskiego jest prof. Artur Nowak-Far.

Redakcja
Redakcja
FMC27news