Ulga na zabytki dla właścicieli mieszkań. Tomasz Desperak, Jarosław Ziobrowski
U

Czym jest ulga na zabytki dla właścicieli mieszkań? Rozmawiają adw. Jarosław Ziobrowski i adw. Tomasz Desperak.

Redakcja
Redakcja
FMC27news