Dziedziczenie w systemie emerytalnym. Antoni Kolek
D

Czy środki, które gromadzone są w systemie emerytalnym można dziedziczyć? Jak zabezpieczyć swoich najbliższych?

Wyjaśnia dr Antoni Kolek.

Redakcja
Redakcja
FMC27news