Rosyjska taktyczna broń jądrowa na Białorusi. Andrzej Derlatka, Robert Cheda
R

Jakie będą skutki rozmieszczenia rosyjskiej taktycznej broni jądrowej na Białorusi? Co planuje Moskwa?

Komentują mjr Robert Cheda i płk Andrzej Derlatka.

Redakcja
Redakcja
FMC27news