Drogi dług Polski. Antoni Kolek, Beata Tomczyk
D

Z danych o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa za rok 2022 wynika, że wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa sięgnęły 32,7 mld zł. To wzrost o niemal 7 mld zł, czyli 26 proc., w porównaniu z 2021 r.

Naszym gościem jest dr Antoni Kolek.

Redakcja
Redakcja
FMC27news