Joe Biden w Warszawie. Andrzej Derlatka, Robert Cheda
J

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przylatuje do Warszawy. Jakie tematy zostaną poruszone i czego możemy się spodziewać po tej wizycie?

Sprawę komentują płk Andrzej Derlatka i mjr Robert Cheda.

Redakcja
Redakcja
FMC27news