Wyrok bez satysfakcji. Paweł Juszczyszyn, Beata Tomczyk
W

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odrzucił wniosek polskiego rządu o rozpoznanie przed Wielką Izbą sprawy sędziego Pawła Juszczyszyna. Trybunał stwierdził, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka w związku z zawieszeniem w czynnościach służbowych sędziego na mocy uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Trybunał uznał, że naruszono trzy przepisy Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, m.in prawo do sprawiedliwego procesu. Polska będzie musiała zapłacić sędziemu 30 tys. euro.

Czy taki wyrok jest satysfakcjonujący? Co dalej z naciskami na sędziów w Polsce?

Naszym gościem jest sędzia Paweł Juszczyszyn.

Redakcja
Redakcja
FMC27news