Wojciech Staniuk: Wywiad działa jak korporacja
W

Autor książki „Współczesny wywiad. HUMINT” z czynnego oficera wywiadu stał się cywilem i dziś prowadzi wykłady dla studentów rozlicznych kierunków, ucząc o bezpieczeństwie państwa. Napisał swój podręcznik, bo, jak mówi, brak jest aktualnej literatury poruszającej tę tematykę. Magdalenie Mądrzak opowiada o tym, kto może zostać oficerem wywiadu. Jak mówi, wywiad wybiera tylko najlepszych i ci najlepsi muszą się nauczyć ze sobą pracować. Nie wszyscy najlepsi są w stanie zaakceptować bycie jednym z wielu. Autor wymienia też największe sukcesy polskich sił specjalnych w ostatnich latach oraz zaprasza ludzi decydujących o kwestiach bezpieczeństwa do poszerzenia swojej wiedzy o celach i metodach działania wywiadu, a środowiska naukowe do pisania i tworzenia materiałów do nauki dla przyszłych pokoleń.

Redakcja
Redakcja
FMC27news