Jak walczyć o alimenty? Ewa Milewska-Celińska, Monika Sobień-Górska, Jacek Dubois
J

Kiedy i komu należą się alimenty? Czy walka o nie zawsze zamienia się w wieloletnią, zaciekłą batalię? Czy zawsze muszą mieć wymiar pieniężny? Kim są „alimenciary”?

Gośćmi mec. Jacka Dubois jest mec. Ewa Milewska-Celińska i red. Monika Sobień-Górska.

Redakcja
Redakcja
FMC27news