Lawina podatków. Artur Dziambor, Beata Tomczyk
L

Ponad 45 razy podnoszono podatki lub wprowadzone nowe daniny w ciągu ostatnich kilku lat. Dziś, w czasie szalejącej inflacji i drożyzny, jeszcze bardziej utrudniają życie.

Poseł Artur Dziambor uzasadnia, które z nich należałoby zupełnie wycofać, a które obniżyć jak najszybciej, a które w dłuższej perspektywie.

Redakcja
Redakcja
FMC27news