Kto powinien zostać ministrem sprawiedliwości? Jacek Dubois, Mikołaj Pietrzak, Bartosz Przeciechowski
K

Czy adwokatura powinna przywracać praworządność? Kto powinien zostać nowym ministrem sprawiedliwości? Którzy prawnicy mieli największe zasługi dla obrony praworządności w ciągu ostatnich lat?

Gośćmi mec. Jacka Dubois są adwokaci Mikołaj Pietrzak i Bartosz Przeciechowski.

Redakcja
Redakcja
FMC27news