Prof. Antoni Dudek: Nawet bez rozszerzania Unii będziemy więcej do budżetu wpłacać niż z niego brali
P

Czy Polska niebawem przestanie być beneficjentem funduszy unijnych? Jak wpłynie na to rozszerzenie Unii Europejskiej o biedniejsze państwa?

Rozmawiamy z prof. Antonim Dudkiem.

Redakcja
Redakcja
FMC27news