Prof. Elżbieta Mączyńska: Pomoc społeczna dla ludzi biednych to nie socjalizm, to obowiązek cywilizacyjny
P

Czy w ostatnich latach próbowano wprowadzać w Polsce socjalizm? A może to solidaryzm? Jak kraje rozwinięte powinny zachowywać się wobec osób biednych?

O odpowiedzialności społecznej krajów rozwiniętych mówi nam prof. Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Redakcja
Redakcja
FMC27news