Minus 51 milionów. Prognoza bezrobocia w Europie

51 mln osób w Europie straci pracę do 2030 r. Taką prognozę przedstawiła firma doradztwa strategicznego. McKinsey Global Institute twierdzi, że mężczyźni mają do stracenia więcej niż kobiety.

Globalna firma doradztwa strategicznego McKinsey przeprowadziła badania zmian, które po epidemii wpłyną na unijny rynek pracy, włącznie ze Szwajcarią i Wielką Brytanią. Najważniejszym wnioskiem jest szybka automatyzacja pracy, która przez najbliższe 10 lat przyczyni się do likwidacji 51 mln miejsc zatrudnienia.

Największe ryzyko zwolnień obejmie pracowników hurtowego i detalicznego handlu (14,6 mln miejsc pracy, czyli 25 proc. obecnie zatrudnionych). Na drugim miejscu wśród poszkodowanych znalazły się sfery obrotu nieruchomościami i usług, ze szczególnym uwzględnieniem personelu restauracji i barów. Na ryzyko zwolnienia narażonych jest 8,4 mln osób (14 proc. miejsc pracy).

Do 2030 r. europejska populacja w wieku produkcyjnym zmniejszy się o 13,5 mln osób. Zmiany odczuje najbardziej rynek niemiecki (4 mln osób czyli 8 proc. zdolnych do pracy. Na kolejnych miejscach uplasowały się Włochy ( odpowiednio 2,5 mln i 7 proc.), a co gorsza Polska. Prognoza dla naszego kraju mówi o 2,5 mln osób, których zabraknie na rynku czyli o deficycie 9 proc.

Jeśli chodzi o strukturę bezrobocia, McKinsey Global Institute prognozuje, że największe kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia będą odczuwali mężczyźni. Wśród nich niewykwalifikowani robotnicy, których pracę w największym stopniu zastąpią maszyny.

Ponadto w grupie ryzyka znajdą się młodzi pracownicy w przedziale wiekowym 1824 lata, zatrudnieni dotąd jako dostawcy towarów, jedzenia i usług.
Kobiety mogą być spokojniejsze. W ich przypadku prognozowany poziom zwolnień będzie niższy. Po części dlatego, że tradycyjnym sferami aktywności zawodowej kobiet są edukacja i służba zdrowia.

Drugą z najpoważniejszych zmian będzie przystosowanie do stałej zmiany kwalifikacji, ujętej w hasło „nowe nawyki przez całe życie”. Aż 90 mln Europejczyków będzie musiało posiąść taką umiejętność.

Pocieszeniem jest spodziewany wzrost mobilności na rynku pracy. McKinsey Global Institute wyszedł z założenia, że w 2030 r. 40 proc. mieszkańców Europy będzie żyło w rejonach zwiększonego bezrobocia, co wymusi aktywizację, zwiększając wewnętrzną migrację.

Czym żyje Polska i Świat dowiesz się z najnowszej

Oglądaj BiznesInfo.tv

Inspirujące historie poznasz w i