Nie jesteśmy wyjątkiem! Odkryto pozaziemskie cywilizacje!

Wyniki badań naukowców z Wielkiej Brytanii stawiają kropkę nad kosmicznym „i”. W galaktyce Drogi Mlecznej istnieją obce cywilizacje. Odpowiednie warunki spełnia 36 planet.

– Odwieczne pytanie ludzkości, czy poza Ziemią istnieje życie, przechodzi z gatunku fantastyki do kategorii rzeczywistości – pisze „L’Express” na podstawie informacji „Periodyku Astrofizycznego”.

Zgodnie z wynikami badań grupy brytyjskich naukowców, w galaktyce Drogi Mlecznej może istnieć ponad 30 rozumnych cywilizacji. Jak precyzuje francuski tygodnik, przymiotnik „rozumna” oznacza zdolność do nawiązania kontaktu z ludzkością. Zastrzega jednak, że dopóki „bliskie spotkanie trzeciego stopnia” nie stanie się faktem, wciąż obracamy się w sferze naukowych hipotez.

U podstaw modeli badawczych leży przekonanie, że obce cywilizacje, podobnie jak ziemska, rozwijają się od ok. 5 mld lat. Najbliższa planeta Mlecznej Drogi jest od nas oddalona o 17 tys. lat świetlnych. Dlatego przy podobnych możliwościach technologicznych, do nawiązania dwustronnego kontaktu potrzeba 6120 ziemskich lat.

Niemniej jednak na podstawie obserwacji astronomicznych, do których wykorzystano wszelkie dostępne instrumenty oraz metodę komputerowej analizy matematycznej, uzyskane wyniki nie pozostawiają wątpliwości.

Na planetach Mlecznej Drogi istnieją warunki rozwoju, co najmniej 36 cywilizacji. Zgodnie z najbardziej pesymistycznym scenariuszem ich liczba jest ograniczona do 8. – Z tym że najbliższa planeta, która spełnia kryteria ziemskich naukowców, znajduje się prawdopodobnie w maksymalnej odległości 50 tys. lat świetlnych – informuje „L’Express”.

Tak niewyobrażalna skala czasoprzestrzeni wymaga do przeprowadzenia skutecznej operacji SETI ponad 6300 lat. Pod takim skrótem kryje się nazwa: Poszukiwanie pozaziemskich cywilizacji i nawiązanie z nimi kontaktu.

W każdym razie nie jest to koniec dobrych wiadomości z kosmosu. Uczeni szacują, że w całym Wszechświecie liczba rozumnych gatunków, które zasiedliły odległe planety, sięga hipotetycznie 2900.

Czym żyje Polska i Świat dowiesz się z najnowszej

Oglądaj BiznesInfo.tv

Inspirujące historie poznasz w i