Unijny podatek węglowy uderzy w rosyjski przemysł chemiczny

Parlament Europejski zaproponował przyspieszenie wprowadzenia podatku węglowego i rozszerzenie jego działania na chemikalia organiczne oraz tworzywa sztuczne sprowadzane do Europy. Jeśli zmiany zostaną przyjęte, rosyjscy eksporterzy poniosą wymierne straty – informuje gazeta „Kommiersant”.

Parlament Europejski oficjalnie przedstawił projekt nowelizacji Mechanizmu Węglowego Dostosowania Granicznego (ang. Borderline Carbon Adjustment Mechanism – CBAM), nieformalnie nazywanego podatkiem węglowym. Nowelizacja rozszerza dotychczasową propozycję Komisji Europejskiej.

Wśród głównych poprawek znalazły się zapisy przyspieszające wprowadzenie podatku już w 2025 r. czyli rok wcześniej w porównaniu z propozycją KE. Ponadto pomiar śladu węglowego towarów importowanych ma uwzględniać nie tylko emisje bezpośrednie, ale pośrednie, czyli występujące na wcześniejszych etapach łańcucha technologicznego. Chodzi na przykład o oszacowanie ilości energii elektrycznej zużytej do produkcji towarów.

Komisja ochrony środowiska PE zaproponowała również rozszerzenie CBAM o import wodoru, chemii organicznej, tworzyw sztucznych i ich produktów, wraz z szybszym, choć wciąż stopniowym wycofywaniem bezpłatnych uprawnień do emisji dla producentów objętych mechanizmem CBAM. Podkreśliła, że to jedyny mechanizm klimatyczny zachęcający partnerów handlowych UE do dekarbonizacji i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

„Kommiersant” podkreśla, że kraje rozwijające się, takie jak Brazylia, Indie, Chiny, nie zgadzają się z takim stanowiskiem, uznając mechanizm UE za barierę handlową dyskryminującą towary zagraniczne. Także według rosyjskiego ministerstwa rozwoju gospodarczego, CBAM skomplikuje dostęp rosyjskich towarów do rynku europejskiego, podczas gdy rzeczywiste cele klimatyczne podatku węglowego nie są oczywiste.

W listopadzie 2021 r. rosyjski biznes korporacyjny zgłosił Komisji Europejskiej uwagi do projektu, zauważając, że w obecnej formie jest on niezgodny z zasadami i regulacjami Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Gazeta przypomina, że mechanizm granicznej regulacji emisji dwutlenku węgla, pierwotnie zaproponowany przez Komisję Europejską, ma objąć dostawy cementu, energii elektrycznej, nawozów, metali żelaznych i aluminium.

W oparciu o wielkość rosyjskiego eksportu wymienionych kategorii towarów do UE, opłata węglowa obejmie rosyjski eksport warty 7 mld euro rocznie. Biorąc jednak pod uwagę nowelizację Parlamentu Europejskiego, wolumen rosyjskiego eksportu wzrósłby do 8,5 mld euro.

W 2020 r. państwa UE kupiły w Rosji organiczne związki chemiczne o wartości 994 mln euro, a rosyjskie tworzywa sztuczne (w tym różne polimery) za 521 mln euro.

Czym żyje Polska i Świat dowiesz się z najnowszej

Oglądaj BiznesInfo.tv

Inspirujące historie poznasz w i