Kontrowersje wokół hybrydowego trybu pracy

Najnowsze badanie grupy badawczej Future Forum Pulse, wykazało, że po raz pierwszy od rozpoczęcia pandemii większość zatrudnionych w szeroko rozumianym sektorze wiedzy, pracuje w systemie hybrydowym – informuje portal Axios.

58 proc. spośród 10 tys. respondentów z USA, Japonii, Australii i Europy potwierdziło pracę hybrydową. Tymczasem identyczna ankieta przeprowadzona w maju 2021 r. wykazała, że taki sposób pracy obejmował 46 proc. respondentów.

Zdaniem autorów badania, mieszane formy wywołują zjawisko nierówności na globalnym rynku pracy, dyskryminując samotnych opiekunów dzieci, a szczególnie matki oraz pracowników z krajów trzeciego świata. Według Axios, są to grupy społeczne szczególnie predystynowane do pracy zdalnej.

Z drugiej strony, tryb hybrydowy poprawił znacznie elastyczność zatrudnienia, której od początku pandemii domagał się globalny rynek pracy. To samo badanie wykazało, że grupy, które czują się niedoreprezentowane, a wręcz dyskryminowane, w dużej mierze preferują elastyczne, zdalne rozwiązania.

Według ankiety, ponad 75 proc. samotnych rodziców i opiekunów oraz specjalistów z krajów rozwijających się, korzysta z pracy zdalnej, możliwej dzięki wprowadzeniu trybu hybrydowego.

W opozycji stoją oceny grupy menedżerskiej, która domaga się zwiększenia czasu pracy stacjonarnej. Zdaniem Future Forum Pulse, taki wynik grozi faworyzowaniem tych pracowników, z którymi kadra zarządzająca przedsiębiorstw ma bezpośredni kontakt.

Problem staje się tak powszechny, że menedżerowie świadomi zagrożenia, opracowują kroki zaradcze, aby uniknąć oskarżeń o dyskryminację. W ocenie Axios, niepodjęcie natychmiastowych działań powiększy problemy kadrowe firm, obniżając wydajność pracy.

Czym żyje Polska i Świat dowiesz się z najnowszej

Oglądaj BiznesInfo.tv

Inspirujące historie poznasz w i