Ogromne dysproporcje unijnych płac minimalnych

Jak wynika z raportu Europejskiego Urzędu Statystycznego, 6 krajów członkowskich: Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia i Szwecja nie ma zagwarantowanej płacy minimalnej. Pułap zarobków regulują poszczególne branże w trybie negocjacji ze związkami zawodowymi. 21 pozostałych państw wspólnoty posiada określone pensje minimalne, jednak ich wysokość znacznie różni się w zależności od kraju – informuje Deutsche Welle.

Według danych statystycznych, najniższa pensja minimalna w UE obowiązuje w Bułgarii i wynosi 332 euro miesięcznie. Jest aż siedmiokrotnie niższa od wynagrodzenie minimalnego w Luksemburgu, który pozostaje liderem UE z kwotą 2257 euro. Z kolei polska pensja minimalna jest dwa i pół razy niższa niż w Niemczech.

– Najniższe zarobki odnotowuje środkowa i południowa Europa, najwyższe – tradycyjnie zachodnia część UE – stwierdza raport.

Z danych Eurostatu wynika, że w 13 krajach członkowskich płaca minimalna nie przekracza progu 1000 euro brutto miesięcznie. Poza Bułgarią należą do niej: są Łotwa (500 euro), Rumunia (515 euro), Węgry (542 euro), Chorwacja (624 euro), Słowacja (646 euro), Czechy (654 euro), Polska (655 euro), Litwa (730 euro), Grecja (774 euro), Malta (792) i Portugalia (823 euro).

W 2 państwach pensja minimalna przekracza nieco taką kwotę. Chodzi o Słowenię (1074 euro) i Hiszpanie (1126 euro).

Tylko 6 państw może się pochwalić wynagrodzeniem minimalnym w wysokości ponad 1500 euro. Na liście znajdują się: Luksemburg z najwyższą w UE pensją oraz Irlandia (1775), Holandia (1725), Belgia (1658 euro), Niemcy (1621 euro) i Francja (1603 euro).

Dla porównania, gwarantowane wynagrodzenie minimalne w Stanach Zjednoczonych plasuje się na poziomie Słowenii i Hiszpanii.

Eurostat przekonuje jednak, że różnice pomiędzy państwami są mniej dotkliwe, jeśli wziąć pod uwagę siłę nabywczą, czyli stosunek zarobków do cen: – Patrząc z tej perspektywy, dysproporcje pomiędzy krajami z najniższymi i najwyższymi pensjami minimalnymi w UE nieco się zacierają.

Rozgłośnia wskazuje, że bazując na parytecie siły nabywczej, Unia dzieli się na dwie grupy państw. Do pierwszej obok Luksemburga, Niemiec, Holandii, Belgii, Francji i Irlandii awansowały Słowenia, Hiszpania, Polska i Litwa.

Druga grupa, gdzie siła nabywcza jest mniejsza to: Rumunia, Portugalia, Malta, Chorwacja, Grecja, Węgry, Czechy, Estonia, Słowacja, Łotwa i Bułgaria.

Czym żyje Polska i Świat dowiesz się z najnowszej

Oglądaj BiznesInfo.tv

Inspirujące historie poznasz w i