Kreml grozi zagranicznym udziałowcom konfiskatą akcji rosyjskich firm

Federalna Służba Antymonopolowa (FAS) przedstawiła projekt regulacyjny, który ma na celu „przejęcie” zagranicznych udziałów w strategicznych sektorach rosyjskiej gospodarki, informuje biznesowy portal RBK.

Według portalu, zgodnie z nowelizacją prawa transakcyjnego, zagraniczny inwestor zostanie pozbawiony kontroli nad strategicznym przedsiębiorstwem. FAS proponuje aby w koordynacji ze specjalną komisją rządową, zagraniczni akcjonariusze byli pozbawiani akcji powyżej 50 proc. udziałów.

FAS zaproponował także rozszerzenie kar za naruszenie znowelizowanej ustawy „O procedurze dokonywania inwestycji zagranicznych w przedsiębiorstwach o znaczeniu strategicznym dla obronności kraju i bezpieczeństwa państwa”.

W przypadku naruszenia nowego prawa, dokonana transakcja zostanie w całości uznana za nieważną, a w takim przypadku na mocy orzeczenia sądu zostanie dokonany przymusowy „zwrot” całego pakietu akcji. Zagraniczny inwestor zostanie również pozbawiony prawa głosu na zgromadzeniu wspólników strategicznego przedsiębiorstwa.

Jednocześnie FAS wskazuje na celowość przejęcia w dochody państwa nielegalnie nabytych udziałów, które zapewniają inwestorowi zagranicznemu bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad strategicznym przedsiębiorstwem.

Rosyjski ekonomista Maxim Baszkatow twierdzi, że nowelizacja jest restrykcją dyskryminującą obcy kapitał. Ekspert nazwał projekt Federalnej Służby Antymonopolowej „konfiskacyjnym”.

Natomiast prawnik Karmi Fajzrahmanow zwraca uwagę na sprzeczność projektu z rosyjskim prawem: – Nie ma podstaw prawnych do prostego przejęcia akcji lub udziałów inwestorów zagranicznych. To jest oczywista nacjonalizacja.

Ostrzegł, że w przypadku uchwalenia poprawek FAS, zagraniczny kapitał przestanie inwestować w rosyjską gospodarkę.

Czym żyje Polska i Świat dowiesz się z najnowszej

Oglądaj BiznesInfo.tv

Inspirujące historie poznasz w i