Katastrofa zawodowa młodych Rosjan

Tylko w 2021 r. pracę straciło 500 tys. młodych Rosjan, informuje portal ekonomiczny RBK, w oparciu o dane Rosstatu.

Według urzędu statystycznego, przez 12 miesięcy liczba zatrudnionych Rosjan poniżej 30-tego roku życia zmniejszyła się o prawie pół miliona osób. W tym samym czasie łączna liczba pracowników w pozostałych grupach wiekowych wzrosła o 1,84 mln osób.

Tendencja spadku liczby młodych pracowników jest zauważalna od 2010 r. Z rynku pracy znikają przedstawiciele pokolenia lat 80-tych, wskazuje agencja FinExpertiza. Od sierpnia 2010 r. do września 2021 r. liczba zatrudnionej młodzieży zmniejszyła się o jedną trzecią, czyli o prawie 6 mln osób.

Najostrzejsze spadki dotyczą lat 2019-2020. Z grupy wiekowej 20-29 lat ubyło ponad 1,4 mln pracowników. Co więcej, sytuacja tylko się pogorszy. W ciągu najbliższych dziesięciu lat najbardziej aktywna grupa wiekowa pracowników straci kilka milionów osób czynnych zawodowo.

Negatywną tendencję wzmocniła pandemia. Z rynku pracy zniknęły tysiące młodych ludzi zatrudnionych w sektorze usług, małych przedsiębiorstwach i w handlu, szczególnie dotkniętych ograniczeniami sanitarnymi. Chociaż rosyjski rynek pracy powraca do poziomu sprzed pandemii, zjawisko nie dotyczy młodych ludzi.

Tymczasem grupa wiekowa 25-29 lat (11 proc. ogólnej liczby zatrudnionych) jest ważną kategorią dla gospodarki. Zapewnia napływ specjalistów, którzy mają już doświadczenie zawodowe i nadal się rozwijają.

Spadek zatrudnienia osób poniżej 30 roku życia jest także efektem błędów na rynku zatrudnienia. Młodzi profesjonaliści niechętnie podejmują kiepsko płatną pracę.

– Wielu wczorajszych studentów i początkujących specjalistów znalazło się w swoistej pułapce. Młodzi profesjonaliści są zmuszani do nisko opłacanej pracy, ich dochody nie pozwalają na utrzymanie, natomiast rynek pracy nie gwarantuje zmiany jakościowej.

Dlatego młodzi ludzie chętnie przedłużają edukację, co odracza okres aktywnego wejścia na rynek. Na taką sytuację ma wpływ zwiększenie, tzw. miejsc budżetowych uczelni, który zmniejsza również liczbę młodych zatrudnionych.

Zdaniem RBK, tendencja spadkowa potrwa do 2035 r. Zgodnie z szacunkami liczba pracowników w wieku 20 – 40 lat zmniejszy się o jedną czwartą, czyli o około 8 mln osób.

Ministerstwo pracy uspokaja wskazując,  że kolejna generacja jest liczniejsza. W kolejnej dekadzie ciągu udział grupy wiekowej 15-29 lat w ogólnej strukturze ludności będzie rósł.

– W Rosji, jak w żadnym innym kraju europejskim, istnieje duży potencjał wzrostu wydajności pracy. Jednak przez długi czas gospodarka była budowana na wykorzystaniu taniej siły roboczej, co oznacza brak motywacji do korzystania z nowoczesnych technologii. Obecnie firmy będą musiały pomyśleć o modernizacji produkcji, zwłaszcza w tych obszarach, w których potrzebna jest młoda siła robocza i gdzie nie da się zlikwidować braków kadrowych poprzez podniesienie wieku emerytalnego – podsumowuje RBK.

Czym żyje Polska i Świat dowiesz się z najnowszej

Oglądaj BiznesInfo.tv

Inspirujące historie poznasz w i