Kolejny rok wzrostu niemieckich oszczędności

Miniony rok był kolejnym rekordowego wzrostu oszczędności. Wartość finansowych aktywów gospodarstw domowych osiągnęła pułap 7,7 biliona euro, z czego wynika, że Niemcy z każdych zarobionych 100 euro, odłożyli 15.

Według Deutsche Welle pandemia sprawiła, że w 2021 r. wielu Niemców nadal ograniczało inwestycje, odkładając pieniądze na wszelki wypadek. W wyniku takiego procesu, niemiecki system bankowy ustanowił nowy rekord prywatnych wkładów.

Jedna z największych grup finansowych kraju, DZ Bank, szacuje, że aktywa gospodarstw domowych wzrosły o ponad 7 proc. i osiągnęły rekordowe 7,7 bln euro. Oficjalne dane niemieckiego Banku Federalnego (Bundesbanku) zostaną opublikowane wiosną.

Kalkulacje DZ Banku uwzględniają środki pieniężne i lokaty bankowe, papiery wartościowe, w tym akcje i fundusze, a także pozostające w toku płatności krajowych zakładów ubezpieczeń.

– Głównym motorem akumulacji bogactwa były oszczędności które, choć nieznacznie spadły, po raz kolejny były niezwykle wysokie, jak na dotychczasowe standardy – powiedział rozgłośni główny ekonomista DZ Banku Michael Stappel.

Oznacza to, że w ubiegłym roku niemieckie gospodarstwa domowe odkładały średnio 15 z każdych 100 euro dochodu. Dla porównania, w 2020 r. mieszkańcy Republiki Federalnej Niemiec zaoszczędzili 16,1 euro z każdej setki.

Skłonność do lokowania pieniędzy wynikała z utrzymującej się tendencji redukowania wydatków, w obawie przed utratą pracy lub obniżką wynagrodzeń, a więc dochodów. Ponadto wpływ miały: przymusowe ograniczenia podróżowania, wypoczynku i okresowe zamykanie handlu, co wspólnie uniemożliwiało możliwość wydawania pieniędzy.

Czym żyje Polska i Świat dowiesz się z najnowszej

Oglądaj BiznesInfo.tv

Inspirujące historie poznasz w i