USA oskarżają Rosję o łamanie reguł WTO

Departament Handlu Stanów Zjednoczonych opublikował „Raport ze wdrażania i egzekwowania rosyjskich zobowiązań w Światowej Organizacji Handlu (WTO)”.

Analiza zawiera przykłady obchodzenia przez Rosję zasad członkowskich WTO, takich jak praktyki niedyskryminacyjne, otwarty handel, przewidywalność, przejrzystość i uczciwa konkurencja.

Według przedstawicielki USA w Światowej Organizacji Handlu Katherine Tai: – Nieprzestrzeganie przez Rosję zobowiązań WTO stawia amerykańskich pracowników i przedsiębiorstwa w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej i uniemożliwia im konkurowanie na równych zasadach.

W takiej sytuacji departament handlu deklaruje, że będzie współpracował z podobnie myślącymi partnerami i wykorzysta narzędzia WTO, aby pociągać Rosję do odpowiedzialności za jej postępowanie w globalnym systemie handlowym.  

Raport prezentuje obszary, w których Moskwa nie przestrzega zobowiązań członkowskich. Przede wszystkim chodzi o preferencyjne traktowanie zarówno rodzimych towarów, jak i usług. Ponadto w sektorze rolnym Rosja utrzymuje ograniczenia importowe, dyskryminując eksporterów z innych państw. Kolejnym obszarem jest sektor IT, w którym Moskwa wdraża praktyki substytucji zagranicznego eksportu.

Analiza podkreśla, że Rosja wykorzystuje epidemię do zaostrzenia praktyk dyskryminacyjnych i protekcjonistycznych w handlu oraz wzmocnienia kontroli państwa nad prywatnym biznesem. Departament handlu USA uważa, że takie postępowanie ​było widoczne szczególnie ​w 2021 r. i oznacza łamanie zobowiązań, które Rosja podjęła po przystąpieniu do WTO.

– W mijającym roku Moskwa kontynuowała rozwój gospodarczy zgodnie z trajektorią odbiegającą od wytycznych Światowej Organizacji Handlu – brzmi kluczowy wniosek administracji USA.

Autorzy raportu przypominają także, że w identyczny spór z Rosją weszła Unia Europejska. W lipcu 2021 r. Bruksela stwierdziła, że ​​w związku z prowadzoną przez Kreml polityką substytucji importu, europejskie firmy są dyskryminowane podczas udziału w przetargach.

Czym żyje Polska i Świat dowiesz się z najnowszej

Oglądaj BiznesInfo.tv

Inspirujące historie poznasz w i