Wykształcenie emocjonalne sposobem na zawodowy sukces?

Dzisiaj uważa się, że inteligencja emocjonalna ma dużo większy wpływ na nasze życie niż iloraz inteligencji. Pracodawcy coraz częściej zwracają większą uwagę na tzw. umiejętności miękkie pracownika niż wykształcenie zawodowe.

Czym jest dziś sukces? Mierzymy go posiadaną ilością pieniędzy czy subiektywnym odczuciem szczęśliwego życia? Jak nasza inteligencja wpływa na odnoszenie sukcesów zawodowych i prywatnych?

Kto posiada najwyższe IQ?

Według badania Howarda Gardnera osoby z IQ powyżej 160 pracują zwykle dla osób z przeciętnym ilorazem inteligencji na poziomie 100. Z pozoru można by więc sądzić, że mądrzejsi pracują dla głupszych. Nic bardziej mylnego. Od dekad przywiązywaliśmy jako społeczeństwo zbyt dużą wagę do ilorazu inteligencji i przypisywaliśmy badaniu na nie moc dzielenia ludzi na głupszych i mądrzejszych. Tymczasem Test Bineta – pierwowzór współczesnych testów inteligencji, stworzony został na początku XX w. nie po to, by badać ludzką inteligencję, a rozwój umysłowy dzieci w szkole podstawowej.

Inteligencja wieloraka

W 1983 r. Howard Gardner dokonał podziału rozumowania inteligencji ludzkiej na 8 typów, co wzbudziło wiele kontrowersji wśród psychologów i zaburzyło dotychczasowe postrzeganie inteligencji. Teoria Gardnera nie jest bowiem poparta badaniami empirycznymi, a jedynie wynikiem obserwacji ludzi. Badacz ogłosił teorię istnienia inteligencji wielorakiej i podzielił ją na 8 typów:

1. logiczno-matematyczną (predyspozycje do dostrzegania wzorców logicznych);

2. językową (wrażliwość na znaczenie słów i funkcje języka);

3. przyrodniczą (wrażliwość na świat przyrody i zdolność do interakcji z istotami żyjącymi innych gatunków);

4. muzyczną (wrażliwość na rytmy i barwę dźwięku, zdolność do tworzenia i rozumienie ekspresji muzyki);

5. przestrzenną (umiejętność trafnego postrzegania świata wzrokowo-przestrzennego i rozumowanie pierwotnych percepcji);

6. cielesno-kinestetyczną (umiejętność kontrolowania ruchów własnego ciała i zręczność w posługiwaniu się przedmiotami);

7. interpersonalną (umiejętność odczuwania emocji innych ludzi i właściwe reagowanie na nie);

8. intrapersonalną (dostęp do własnych uczuć, umiejętność określania swoich mocnych i słabych stron, słabości, czy pragnień).

Wiedza o typie naszej inteligencji pozwala na wybranie zawodu odpowiedniego do naszych predyspozycji i poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy, co z pewnością przełoży się na odczucie spełnionego życia. W internecie możemy znaleźć testy określające nasz rodzaj inteligencji. Pomóc nam w tym mogą również doradcy zawodowi.

Inteligencja emocjonalna, czyli EQ

Inteligencja emocjonalna to stosunkowo nowe w psychologii pojęcie. Składają się na nią dwa ostatnie typy wg podziału Gardnera tj. inteligencja inter- oraz intrapersonalna, a dodatkowo cechy takie jak umiejętność radzenia sobie ze stresem, zdolność adaptacji do nowych miejsc oraz ogólne pozytywne nastawienie do życia czy samodyscyplina. Niewątpliwie umiejętność zarządzania emocjami ma ogromny wpływ na jakość naszego życia.

Zachęcam do obejrzenia miniwykładu, który pomoże lepiej zrozumieć istotę emocji w życiu codziennym.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligencja_wieloraka

Czym żyje Polska i Świat dowiesz się z najnowszej

Oglądaj BiznesInfo.tv

Inspirujące historie poznasz w i