Oferowali darmowe WiFi. Grozi im rok więzienia

Do niecodziennej sytuacji doszło we Francji. Tamtejsze służby zatrzymały właścicieli barów, którzy oferowali darmowe WiFi.

Czy za oferowanie darmowego WiFi w barze czy restauracji może skończyć się nalotem służb? We Francji owszem.

Sprawę opisał portal privateinternetaccess.com. Francuskie służby w ramach walki z terroryzmem aresztowały pięciu właścicieli barów w Grenoble udostępniających darmowe łącze WiFi.

Powodem był fakt, że właściciele nie przechowywali historii połączeń internetowych. Nie prowadzili też dzienników zawierających dane dot. połączeń.

Zatrzymani udostępniali WiFi w formie otwartej jak i zabezpieczonej hasłem. Podstawą prawną zatrzymania było naruszenie przepisów ustawy nr 2006-64 z 2006 roku.

Zgodnie z nimi „osoby, które w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oferują połączenie umożliwiające komunikację on-line poprzez dostęp do sieci, w tym również bezpłatnie” traktuje się jak dostawców usług internetowych.

W efekcie udostępniający WiFi muszą prowadzić dzienniki lub rejestry połączeń internetowych. Takie dzienniki i rejestry muszą być przechowywane przez rok.

Aresztowani przedsiębiorcy nie tylko nie prowadzili dzienników, ale nawet nie wiedzieli, że mają taki obowiązek. Za popełniony czyn właścicielom barów grozi kara do roku więzienia lub grzywna do 75 tys. euro.

Jeden z aresztowanych właścicieli barów bronił się, że Umih, francuski związek branż i hotelarstwa, nie informuje w sposób oczywisty o obowiązku rejestracji połączeń w ramach WiFi. Informacja taka nie była podana na szkoleniu.

Z kolei Umih broni się, że informacja jest w odpowiedniej broszurze.

Źródło: privateinternetaccess.com / Bezprawnik.pl

Czym żyje Polska i Świat dowiesz się z najnowszej

Oglądaj BiznesInfo.tv

Inspirujące historie poznasz w i